Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Vacatures

Ergotherapeut

OCMW

 

Op zoek naar een sociale job? Werk je graag met ouderen? Hou je van een job met verantwoordelijkheid? Ben je behulpzaam? …
Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou.

ERGOTHERAPEUT

Voor het WZC Zilverlinde zoeken wij een ergotherapeut(e)
BV1-BV2-BV3 - voltijds - bepaalde duur (verlenging mogelijk).

 

Ons aanbod: ° een sociale job in een moderne werkomgeving ° maaltijdcheques ° hospitalisatieverzekering ° fietsvergoeding ° vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

 

Interesse? Stuur je kandidatuur, motivatiebrief en curriculum vitae met referentie ILERG, samen met een kopie van je diploma ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

 

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Hulpkok

OCMW

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw realiseert met meer dan 200 personeelsleden een waaier van diensten inzake ouderenzorg. Zo beheert het OCMW een woonzorgcentrum, serviceflats, lokale dienstencentra en diensten aan huis, …

 

Het OCMW is op zoek naar een enthousiaste hulpkok. Je ondersteunt de kok bij de dagelijkse werking van de grootkeuken. De keuken werkt met de koudelijn-methodiek. Je verzorgt de bereiding en bedeling van de maaltijden met het hele team. De maaltijden zijn bedoeld voor senioren die thuis wonen of een maaltijd nemen in de lokale dienstencentra, voor de bewoners van het woonzorgcentrum en personeelsleden van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

HULPKOK (M/V)

voltijds - (D1-D3) - contractueel verband - bepaalde duur (3 maanden, verlenging mogelijk)

 

Ben je op zoek naar een job met een sociaal karakter? Werk je graag in een nieuwe, moderne werkomgeving? Ben je begaan met de doelgroep en bereid en verzorg je graag maaltijden? … Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou.

 

Ons aanbod 

 • Een job met sociaal karakter in een nieuwe, moderne werkomgeving
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

Interesse?

 

Stuur je kandidatuur en curriculum vitae met referentie WSPL ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, surf naar www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be of vraag onze infobundel aan. Tel. 02 371 03 40, e-mail: ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Jurist

Sint-Pieters-Leeuw

 

Het gemeentebestuur is voor de dienst Beleidsondersteuning en Kwaliteit op zoek naar een 

JURIST (m/v)

A-niveau in voltijds contractueel verband

 
Taakomschrijving

De jurist werkt onder de hiërarchische leiding van de gemeentesecretaris en/of het afdelingshoofd Interne Zaken aan wie rechtstreeks wordt gerapporteerd, en staat in voor de juridische kwesties waarmee het gemeentebestuur in zijn werking kan worden geconfronteerd.

 

Naast het beheer van juridische dossiers en rechtsgedingen adviseert deze dienst de gemeentelijke diensten, de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad in aangelegenheden met een juridische draagwijdte.
Bezwaren tegen de door de gemeente geheven belastingen worden door de juridische dienst behandeld. Daarenboven staat hij/zij in voor het uitzetten van de (beleids)lijnen inzake het beheer en de opvolging van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille.

De jurist verleent aan de andere diensten juridisch advies en ondersteunt in het bijzonder de gemeentesecretaris en het secretariaat in de juridische screening van de aan de bestuursorganen voorgestelde ontwerpbeslissingen.

  

Voorwaarden

Taalkennis

Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Diplomavoorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma licentiaat of master in de rechten.

Nationaliteitsvereiste

Geen.

 

Selectieprocedure

De kandidaten geslaagd voor de vergelijkende selectieprocedure bestaande uit verschillende selectietechnieken worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat opgenomen in de werfreserve

 

Wij bieden

Een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement.

Een aantrekkelijk loon met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Maximale mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.

Aanvullend pensioen.

 

Interesse? Stel dan je kandidatuur.

 • Een informatiebundel met de functiebeschrijving en een inschrijvingsformulier kan je hier downloaden of kan je verkrijgen in het gemeentehuis, dienst Personeel, bij Sandra Vandevelde T 02 371 63 46 – sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be.
 • Je kandidatuur, nl. inschrijvingsformulier, een kopie van je diploma en cv, stuur je ofwel per post naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven op de personeelsdienst van het gemeentehuis of kan je doormailen naar personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be. De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Op 24 september 2014 sluiten we deze vacature af. 


Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden komen niet in aanmerking.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Lader/chauffeur

Haviland

LADER/CHAUFFEUR (m/v)

Functiebeschrijving

 • als lader-chauffeur werkt u afwisselend als bediener van de vrachtwagen, superviseert u de laders voor wie u verantwoordelijk bent en laadt u tevens het afval indien nodig

Uw profiel

 • u bent in het bezit van een rijbewijs C met vakbekwaamheid
 • u hebt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag
 • u hebt een goede fysiek
 • u spreekt vlot Nederlands
 • u houdt van werken in open lucht
 • u bent flexibel en polyvalent.  

Ons aanbod

 • contract onbepaalde duur
 • honorering volgens de rechtspositieregeling
 • anciënniteit uit de privé wordt tot 10 jaar overgenomen
 • maaltijdcheque van 7€ per dag
 • gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling

Interesse?

Solliciteren? Schrijf u in bij T-Interim te Asse of Halle, geef aan dat u solliciteert voor de job lader-chauffeur bij Haviland en zij zullen uw sollicitatie verder afhandelen.

 

Pedicure

OCMW

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw realiseert iedere dag een waaier van diensten inzake ouderenzorg. Zo beheert het OCMW een woonzorgcentrum, serviceflats en verschillende diensten aan huis, …

PEDICURE

Voor het lokaal dienstencentrum Meander is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een pedicure voor een samenwerking met het lokaal dienstencentrum.

 

De verwachte startdatum is januari 2015.

 

Interesse? Graag ontvangen wij je kandidatuur, motivatiebrief en CV voor 26 september 2014, ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

  

Na ontvangst van de kandidatuur, zal een bestek met de verschillende modaliteiten bezorgd worden.

 

Contactpersoon:
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke
T 02 370 88 80
wenke.peetroons@ocmwspl.be 

 

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Vacante lestijden bij scholengemeenschap Dilee

VACANTE LESTIJDEN

bij scholengemeenschap Dilee.
 

 

In toepassing van de bepalingen van artikel 33 § 1 en artikel 74ter van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, en in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2014 worden met ingang van 15 april 2013 volgende betrekkingen bij de scholengemeenschap Dilee vacant verklaard. Meer info en het overzicht van de vacante lestijden vindt u hier.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Onderwijs.

 

Vacante lestijden in de Leeuwse kunstacademie

VACANTE LESTIJDEN

in het deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwe kunstacademie.
 

 

In toepassing van de bepalingen van artikel 33 § 1 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, wordt onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2014 met ingang van 15 april 2014 volgende betrekkingen in het deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwse kunstacademie vacant verklaard. Meer info en het overzicht van de vacante betrekkingen vindt u hier.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Onderwijs.

 

Verzorgende in de dienst Gezinszorg

OCMW

 

Voor de dienst gezinszorg is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een

VERZORGENDE IN DE DIENST GEZINSZORG (M/V)

voltijds/deeltijds - contract bepaalde duur

 

Functie

 

Je taak bestaat erin hulp te verstrekken aan gezinnen, bejaarden, zieken en/of mindervaliden die voor kortere of langere periode niet meer in staat zijn zichzelf en de huishouding te verzorgen om zo de mogelijkheid te bieden op een menswaardige manier in het thuismilieu te verblijven.

 

Profiel

 • Je bent een vertrouwenspersoon en biedt een luisterend oor.
 • Je bent sociaal ingesteld.
 • Je houdt van een job met verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Er worden weekend- en avonduren gepresteerd volgens een beurtrol.
 • Je voldoet aan de diplomavereisten volgens de regelgeving van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Aanbod

 • Een sociale job in een stabiele werkomgeving.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • Vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

Solliciteren

 

Stuur je kandidatuur, motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be