Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Vacatures

Co÷rdinerend directeur

Scholengemeenschap De Spil

 

De gemeentebesturen van Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw zijn voor de scholengemeenschap 'De Spil' op zoek naar een  

COÖRDINEREND DIRECTEUR (m/v)

tijdelijke aanstelling van 1 september 2015 t.e.m. 31 augustus 2016 - jaarlijks verlengbaar - voltijds

  

Beknopte taakomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en visie van de scholengemeenschap.
 • Je staat in voor de opmaak van de beleidsvoorstellen en -adviezen voor het beheerscomité.
 • Je coördineert de dagelijkse werking, initiatieven en projecten en volgt ze op.

 

Profiel

 • Als coach geef je richting aan anderen zonder rechtstreekse hiërarchische positie.
 • Je weet wetten correct te interpreteren en eenvoudig te vertalen naar concrete gevallen.
 • Je bent goed in plannen, organiseren en projectmatig werken.
 • Je gaat discreet om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens.

 

Voorwaarden

 • Je voldoet aan de algemene decretale én de aanvullende voorwaarden: op de uiterste inschrijvingsdatum minstens 4 jaar voltijdse vaste benoeming in het onderwijs als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel.
 • Je slaagt voor een wervingsexamen.

 

Datum kennisproef: woensdagnamiddag 1 april 2015.

Datum mondelinge proef: woensdag 6 mei 2015 - tijdstip later te bepalen.

Beide proeven vinden plaats in het gemeentehuis van Dilbeek, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek.

 

Interesse?
 
Uiterlijk op 4 maart 2015 moeten onderstaande documenten bezorgd worden via de post aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek of via e-mail naar sollicitatie@dilbeek.be:

- sollicitatieformulier (doc-formaat - pdf-formaat);

- een kopie van alle diploma’s of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen;

- een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) dat niet ouder is dan 3 maanden op de uiterste datum van inschrijving;

- een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie).

 

De poststempel, de datum van ontvangst bij afgifte of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

 

De uitgebreide functiebeschrijving kan je hier raadplegen of kan je bekomen bij de personeelsdienst (T 02 451 68 90 - sollicitatie@dilbeek.be).

 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Directeur basisonderwijs

Sint-Pieters-Leeuw

 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat over tot de aanwerving van een

DIRECTEUR BASISONDERWIJS (m/v)

Tijdelijk vervangingscontract met het oog op een vaste benoeming op termijn.

 

Als directeur van één van de drie gemeentelijke basisscholen ben je, en dit in samenspraak met het schoolbestuur, medeverantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters en leerlingen van het lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

 

Selectieprocedure

 

Er zal een vergelijkende aanwervingprocedure worden georganiseerd bestaande uit verschillende selectietechnieken waaronder ook een assessment.

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een aanwervingwerfreserve geldig voor drie jaar en eenmaal verlengbaar met twee jaar. De selectieprocedures zullen doorgaan in het voorjaar van 2015.
 

Diplomavoorwaarden bij aanwerving

 

Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990. Je hebt een dienstanciënniteit van minstens vijf jaar in het onderwijs.

 

Taalvereiste

 

Tevens moet je voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.

 

Wij bieden

 

Een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement. Maximale mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.

 

Informatiebundel

 

Een informatiebundel met de voorwaarden (o.a. diploma voorwaarden, taal- en nationaliteitsvereiste), functiebeschrijving en inschrijvingsformulier kan je hier downloaden of kan je verkrijgen op het gemeentehuis, dienst Onderwijs bij Marijke Teirlinck (02 371 22 38 – marijke.teirlinck@sint-pieters-leeuw.be).

 

Interesse? Stel dan je kandidatuur

 

Je kandidatuur, nl. een inschrijvingsformulier, kopie van het vereiste diploma, nationaliteitsbewijs en curriculum vitae, kan je per post naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw sturen of tegen ontvangstbewijs afgeven op de dienst onderwijs van het gemeentehuis of doormailen naar onderwijs@sint-pieters-leeuw.be.

 

De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

 

Op 27 maart 2015 sluiten we deze vacature af.

 

Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden kunnen niet worden weerhouden.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Jurist

Sint-Pieters-Leeuw

 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat over tot de aanwerving van een

JURIST (m/v)

niveau A1a-A2a - voltijds contractueel verband - onbepaalde duur 

  

SELECTIEPROCEDURES
 
De kandidaten geslaagd voor de vergelijkende selectieprocedure bestaande uit verschillende selectietechnieken worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat opgenomen in de werfreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar, max. verlengbaar met 2 jaar. De selectieprocedures zullen doorgaan in het voorjaar 2015.
 

Voor deze betrekking wordt een vergelijkende aanwervingselectieprocedure georganiseerd.
 

DIPLOMAVOORWAARDEN BIJ AANWERVING

 
Diploma licentiaat of master in de rechten.
 

TAALVEREISTE

 
Tevens moet je voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.
 

WIJ BIEDEN

 • Een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement.
 • Een aantrekkelijk loon met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
 • Maximale mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.
 • Aanvullend pensioen bij een contractuele aanstelling.

INFORMATIEBUNDEL
 

Een informatiebundel met de voorwaarden (o.a. taal- en nationaliteitsvereiste), organogram, functie-beschrijving, competentieprofiel, evaluatiecriteria en inschrijvingsformulier kan je hier downloaden of kan je verkrijgen in het gemeentehuis, dienst Personeel bij Sandra Vandevelde (02 371 63 46 – sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be).

 

INTERESSE? STEL DAN JE KANDIDATUUR
 
Je kandidatuur, d.m.v. het inschrijvingsformulier, kopie van het vereiste diploma en curriculum vitae, kan je per post naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw sturen of

tegen ontvangstbewijs afgeven bij de personeelsdienst van het gemeentehuis of doormailen naar personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.  

De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

 

Deze vacature sluiten we af op 17 maart 2015.

 

Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden kunnen niet worden weerhouden.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Lader/chauffeur

Haviland

LADER/CHAUFFEUR (m/v)

Functiebeschrijving

 • als lader-chauffeur werkt u afwisselend als bediener van de vrachtwagen, superviseert u de laders voor wie u verantwoordelijk bent en laadt u tevens het afval indien nodig

Uw profiel

 • u bent in het bezit van een rijbewijs C met vakbekwaamheid
 • u hebt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag
 • u hebt een goede fysiek
 • u spreekt vlot Nederlands
 • u houdt van werken in open lucht
 • u bent flexibel en polyvalent.  

Ons aanbod

 • contract onbepaalde duur
 • honorering volgens de rechtspositieregeling
 • anciënniteit uit de privé wordt tot 10 jaar overgenomen
 • maaltijdcheque van 7€ per dag
 • gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling

Interesse?

Solliciteren? Schrijf u in bij T-Interim te Asse of Halle, geef aan dat u solliciteert voor de job lader-chauffeur bij Haviland en zij zullen uw sollicitatie verder afhandelen.

 

Verpleegkundige

OCMW

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zoekt voor woonzorgcentrum Zilverlinde een 

VERPLEEGKUNDIGE

BV1-BV2-BV3  m/v – deeltijds/voltijds – contractueel  bepaalde duur

 

Wie ben jij?

 • Je bent sociaal in de omgang, vriendelijk en behulpzaam.
 • Je kan omgaan met ouderen en hun familie.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent discreet en tactvol.
 • Je hebt zin voor initiatief, …

Je diploma:
 

diploma van gegradueerde verpleegkundige (vroeger gebrevetteerd verpleegkundige) of van bachelor in de verpleegkunde (vroeger gegradueerde verpleegkundige).
 

Voordelen:

 • Een uitdagende job in een aangename werkomgeving uitgerust met de nieuwste technieken.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • Vorige diensten als verpleegkundige worden financieel in rekening gebracht.

Overtuig ons per brief of per e-mail

Stuur je motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B in 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar: ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Laat ons weten waarom we voor jou moeten kiezen.

 

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Verzorgende in de dienst Gezinszorg

OCMW

 

Voor de dienst gezinszorg is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een

VERZORGENDE IN DE DIENST GEZINSZORG (M/V)

voltijds/deeltijds - contract bepaalde duur

 

Functie

 

Je taak bestaat erin hulp te verstrekken aan gezinnen, bejaarden, zieken en/of mindervaliden die voor kortere of langere periode niet meer in staat zijn zichzelf en de huishouding te verzorgen om zo de mogelijkheid te bieden op een menswaardige manier in het thuismilieu te verblijven.

 

Profiel

 • Je bent een vertrouwenspersoon en biedt een luisterend oor.
 • Je bent sociaal ingesteld.
 • Je houdt van een job met verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Er worden weekend- en avonduren gepresteerd volgens een beurtrol.
 • Je voldoet aan de diplomavereisten volgens de regelgeving van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Aanbod

 • Een sociale job in een stabiele werkomgeving.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • Vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

Solliciteren

 

Stuur je kandidatuur, motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be