Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Vacatures

Animatiemedewerker

OCMW

 

Ben je op zoek naar een sociale job? Werk je graag met ouderen? Hou je van een job met verantwoordelijkheid? Ben je vriendelijk en behulpzaam? …
Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zoekt een

ANIMATIEMEDEWERKER VOOR HET WZC ZILVERLINDE

voltijds - contractueel bepaalde duur (in afwachting van de selectieprocedure)

ANIMATIEMEDEWERKER VOOR HET LDC NEGENHOF

deeltijds - contractueel bepaalde duur (in afwachting van de selectieprocedure)

 

Jobinhoud:

 

Voor het woonzorgcentrum

 • Nieuwe bewoners begeleiden bij het krijgen van een “thuisgevoel” in hun nieuwe woon-, leef- en zorgomgeving;
 • Ondersteuning van de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van de gebruikersraad;
 • Permanente uitbouw van de animatie als totaalgebeuren, georganiseerd in functie van wonen, leven en zorg;
 • Stimuleren van een positieve sfeer bij het personeel en de bewoners in het WZC;
 • Zich ontwikkelen als vertrouwenspersoon van de bewoners.

Voor het lokaal dienstencentrum

 • Zorgen voor onthaal en informatie aan senioren;
 • Instaan voor het permanent aanspreekpunt;
 • Organiseren van activiteiten voor de doelgroep;
 • Uitwerken van voorstellen van de centrumraad;
 • Voorbereiden en uitvoeren van opendeurdagen, buurtfeesten, kerstfeesten, …

Ons aanbod: ° een sociale job in een stabiele werkomgeving ° maaltijdcheques ° hospitalisatieverzekering ° fietsvergoeding ° vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

 

Interesse? Stuur je kandidatuur en curriculum vitae met referentie WVDAB, eventueel samen met een kopie van het gevraagde diploma, ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

 

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Begeleid(st)er/schoonma(a)k(st)er

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat voor de gemeentelijke basisscholen en de dienst Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) over tot de aanwerving van een 

BEGELEID(ST)ER/SCHOONMA(A)K(ST)ER (m/v)

 

Jouw profiel:

 • je hebt een hart voor kinderen en je bent creatief en speels in de omgang;
 • je hebt zin voor verantwoordelijkheid;
 • je bent bereid om in teamverband te werken;
 • je bent flexibel ingesteld.

Wat bieden wij aan:

 • deeltijdse contracten van bepaalde duur per schooljaar;
 • maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de dienst BKO (bko@sint-pieters-leeuw.be) en bij de personeelsdienst van het gemeentebestuur, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, telefoon 02 371 22 48 (Wendy Kerckhoven) - e-mail wendy.kerckhoven@sint-pieters-leeuw.be.

 

Kandidaatstelling per post, afgifte tegen ontvangstbewijs of per e-mail.

 

Stuur uiterlijk 18 september 2014 je gemotiveerde kandidatuur en CV naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

 

De selectie vindt plaats op 24 september 2014.
 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Deskundige Animatie

OCMW

 

Ben je op zoek naar een sociale job? Werk je graag met ouderen? Hou je van een job met verantwoordelijkheid? Ben je vriendelijk en behulpzaam? …
Ja? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zoekt een

DESKUNDIGE ANIMATIE VOOR WZC ZILVERLINDE

voltijds - bepaalde duur (1 oktober tot half januari), verlenging mogelijk 


Ons aanbod: ° een sociale job in een stabiele werkomgeving ° maaltijdcheques ° hospitalisatieverzekering ° fietsvergoeding ° vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

 

Diploma: bachelor.

 

Interesse? Stuur je kandidatuur en curriculum vitae met referentie WVDAB, eventueel samen met een kopie van het gevraagde diploma, ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

 

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Jurist

Sint-Pieters-Leeuw

 

Het gemeentebestuur is voor de dienst Beleidsondersteuning en Kwaliteit op zoek naar een 

JURIST (m/v)

A-niveau in voltijds contractueel verband

 
Taakomschrijving

De jurist werkt onder de hiërarchische leiding van de gemeentesecretaris en/of het afdelingshoofd Interne Zaken aan wie rechtstreeks wordt gerapporteerd, en staat in voor de juridische kwesties waarmee het gemeentebestuur in zijn werking kan worden geconfronteerd.

 

Naast het beheer van juridische dossiers en rechtsgedingen adviseert deze dienst de gemeentelijke diensten, de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad in aangelegenheden met een juridische draagwijdte.
Bezwaren tegen de door de gemeente geheven belastingen worden door de juridische dienst behandeld. Daarenboven staat hij/zij in voor het uitzetten van de (beleids)lijnen inzake het beheer en de opvolging van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille.

De jurist verleent aan de andere diensten juridisch advies en ondersteunt in het bijzonder de gemeentesecretaris en het secretariaat in de juridische screening van de aan de bestuursorganen voorgestelde ontwerpbeslissingen.

  

Voorwaarden

Taalkennis

Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Diplomavoorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma licentiaat of master in de rechten.

Nationaliteitsvereiste

Geen.

 

Selectieprocedure

De kandidaten geslaagd voor de vergelijkende selectieprocedure bestaande uit verschillende selectietechnieken worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat opgenomen in de werfreserve

 

Wij bieden

Een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement.

Een aantrekkelijk loon met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Maximale mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.

Aanvullend pensioen.

 

Interesse? Stel dan je kandidatuur.

 • Een informatiebundel met de functiebeschrijving en een inschrijvingsformulier kan je hier downloaden of kan je verkrijgen in het gemeentehuis, dienst Personeel, bij Sandra Vandevelde T 02 371 63 46 – sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be.
 • Je kandidatuur, nl. inschrijvingsformulier, een kopie van je diploma en cv, stuur je ofwel per post naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of wordt tegen ontvangstbewijs afgegeven op de personeelsdienst van het gemeentehuis of kan je doormailen naar personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be. De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Op 24 september 2014 sluiten we deze vacature af. 


Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden komen niet in aanmerking.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Personeel.

 

Lader/chauffeur

Haviland

LADER/CHAUFFEUR (m/v)

Functiebeschrijving

 • als lader-chauffeur werkt u afwisselend als bediener van de vrachtwagen, superviseert u de laders voor wie u verantwoordelijk bent en laadt u tevens het afval indien nodig

Uw profiel

 • u bent in het bezit van een rijbewijs C met vakbekwaamheid
 • u hebt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag
 • u hebt een goede fysiek
 • u spreekt vlot Nederlands
 • u houdt van werken in open lucht
 • u bent flexibel en polyvalent.  

Ons aanbod

 • contract onbepaalde duur
 • honorering volgens de rechtspositieregeling
 • anciënniteit uit de privé wordt tot 10 jaar overgenomen
 • maaltijdcheque van 7€ per dag
 • gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling

Interesse?

Solliciteren? Schrijf u in bij T-Interim te Asse of Halle, geef aan dat u solliciteert voor de job lader-chauffeur bij Haviland en zij zullen uw sollicitatie verder afhandelen.

 

Pedicure

OCMW

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw realiseert iedere dag een waaier van diensten inzake ouderenzorg. Zo beheert het OCMW een woonzorgcentrum, serviceflats en verschillende diensten aan huis, …

PEDICURE

Voor het lokaal dienstencentrum Meander is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een pedicure voor een samenwerking met het lokaal dienstencentrum.

 

De verwachte startdatum is januari 2015.

 

Interesse? Graag ontvangen wij je kandidatuur, motivatiebrief en CV voor 26 september 2014, ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

  

Na ontvangst van de kandidatuur, zal een bestek met de verschillende modaliteiten bezorgd worden.

 

Contactpersoon:
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke
T 02 370 88 80
wenke.peetroons@ocmwspl.be 

 

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

 

Vacante lestijden bij scholengemeenschap Dilee

VACANTE LESTIJDEN

bij scholengemeenschap Dilee.
 

 

In toepassing van de bepalingen van artikel 33 § 1 en artikel 74ter van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, en in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2014 worden met ingang van 15 april 2013 volgende betrekkingen bij de scholengemeenschap Dilee vacant verklaard. Meer info en het overzicht van de vacante lestijden vindt u hier.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Onderwijs.

 

Vacante lestijden in de Leeuwse kunstacademie

VACANTE LESTIJDEN

in het deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwe kunstacademie.
 

 

In toepassing van de bepalingen van artikel 33 § 1 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, wordt onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2014 met ingang van 15 april 2014 volgende betrekkingen in het deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwse kunstacademie vacant verklaard. Meer info en het overzicht van de vacante betrekkingen vindt u hier.

 

Meer weten? Contacteer de dienst Onderwijs.

 

Verzorgende in de dienst Gezinszorg

OCMW

 

Voor de dienst gezinszorg is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar een

VERZORGENDE IN DE DIENST GEZINSZORG (M/V)

voltijds/deeltijds - contract bepaalde duur

 

Functie

 

Je taak bestaat erin hulp te verstrekken aan gezinnen, bejaarden, zieken en/of mindervaliden die voor kortere of langere periode niet meer in staat zijn zichzelf en de huishouding te verzorgen om zo de mogelijkheid te bieden op een menswaardige manier in het thuismilieu te verblijven.

 

Profiel

 • Je bent een vertrouwenspersoon en biedt een luisterend oor.
 • Je bent sociaal ingesteld.
 • Je houdt van een job met verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Er worden weekend- en avonduren gepresteerd volgens een beurtrol.
 • Je voldoet aan de diplomavereisten volgens de regelgeving van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Aanbod

 • Een sociale job in een stabiele werkomgeving.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • Vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de geldige anciënniteit.

Solliciteren

 

Stuur je kandidatuur, motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van de OCMW-voorzitter, Fabriekstraat 1 B te 1601 Ruisbroek. E-mailen mag ook naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

  

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be