Openbaar vervoer

Fase 1 - bussen 144-145

Fase 1 - bussen 144-145

Geen omleiding voorzien

 

Fase 2 - omleiding bussen 144-145

Fase 2 - omleiding bussen 144-145

Omleiding via Albert Van Cotthemstraat – Stokerijstraat – Meibloemstraat
(de Meibloemstraat blijft eenrichtingsverkeer uitgezonderd voor bussen)