Bekendmakingen

Elk gemeentebestuur en OCMW is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt.

Pagina's