Bekendmakingen

Elk lokaal bestuur is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website. Ook de openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunning worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Via de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' kan je tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

Raadpleegomgeving Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 2 september 2019)

De agenda, notulen, reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten vanaf 2 september 2019 van diverse organen vind je terug in onze online raadpleegomgeving.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 24 maart 2016

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 24 maart 2016.

Bekendmakingen uit de gemeenteraad van 28 januari 2016

Raadpleeg hier de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Besluiten van de politieraad van 6 januari 2016

Raadpleeg hier een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 6 janauari 2016.

Pagina's