JACQUES VAN KEYMEULEN

Lezing - Sint-Pieters-Leeuw in het Vlaams dialectlandschap

Emeritus professor Jacques Van Keymeulen neemt ons mee in de wereld van de dialectologie. Want, dialect is geen verbasterd Nederlands. Elk traditioneel dialect is de voorzetting van taalvormen uit het verleden, oraal overgeleverd van generatie op generatie.

Het dialectlandschap in Nederlandstalig België kan worden onderscheiden in drie dialectgroepen: Vlaams (verdeeld in West- en Oost-Vlaams), Brabants en Limburgs. Dat dialectlandschap is lang geleden tot stand gekomen tijdens de volksverhuizingen, toen Germanen zowel van over de zee (Saksen) als van over het land (Franken) onze streken hebben bevolkt.

In deze lezing graaft professor Van Keymeulen dieper in de geschiedenis van het Leeuwse dialect, zijn oorsprong en welke kenmerken hiervan aan de basis liggen.

Een organisatie i.s.m. ’t Ei

Aankoop tickets enkel via voorverkoop wegens Covid-19 maatregelen