Om verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te voorkomen, worden er heel wat voorzorgsmaatregelen getroffen.

Wijzigingen dienstverlening

Leeuwebon/verenigingsbon

Leeuw Handelt Lokaal

Voorrangskaart voor zorgverleners

Richtlijnen voor het gebruik, wassen en bewaren van stoffen mondmaskers

Nieuwsberichten

Lancering van de strategie voor risicobeheer: responsabilisering

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

Verlenging besluit betreffende mondmaskers en samenscholing

Het politiebesluit rond mondmaskers en samenscholing wordt verlengd tot en met 7 oktober 2020.

Politiebesluit seizoensarbeid en Corona

Gezien er in een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant een instroom wordt verwacht van seizoensarbeiders, werd een politiebesluit uitgevaardigd.

Geen jaarmarkten in 2020 uit voorzorg voor het coronavirus

De jaarmarkten in Ruisbroek, Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw zullen dit jaar helaas niet doorgaan. Dat heeft het schepencollege beslist uit voorzorg voor het coronavirus. De lokale kermissen gaan wel door.

Wijk-werken Dilbeek & SPL deze week gesloten

Deze week is de Dilbeekse en Leeuwse afdeling van Wijk-Werken gesloten.

Corona: Sint-Pieters-Leeuw neemt bijkomende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: samenscholingsverbod in Colomapark

Nieuw burgemeestersbesluit

Omdat werd vastgesteld dat in het Colomapark en vooral in het weekend grote samenscholingen plaatsvinden - zoals huwelijksfeesten - vaardigt burgemeester Luc Deconinck een nieuw besluit uit.

Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het coronavirus

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu.

Leeuwebon valt bij start schooljaar in de bus

Ieder Leeuws gezin krijgt eind augustus/begin september een Leeuwebon in de brievenbus.

Stijgende Coronacijfers in Leeuw vragen om extra inspanning

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Deze cijfers trekken zich ook door in onze gemeente.

Corona: gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt extra maatregelen

Sint-Pieters-Leeuw besliste bijkomende preventieve maatregelen op te leggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het coronavirus af te remmen

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Mondmasker op heel wat plaatsen verplicht

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus, daarom is het nu verplicht op heel wat locaties.

Pagina's