Wijzigingen dienstverlening

Burgerzaken

Burgerlijke stand
Enkel op afspraak (dringende zaken die niet via het e-loket kunnen)
02 371 22 11

Bevolking
Enkel op afspraak (dringende zaken die niet via het e-loket kunnen)
02 371 22 11

Vreemdelingen
Enkel op afspraak (dringende zaken die niet via het e-loket kunnen)
02 371 22 11

Welzijn

Assistentiewoningen
Bezoek zoveel mogelijk beperken

Lokale dienstencentra (Negenhof, Meander, Paviljoentje)
Open, maar vooraf reserveren is verplicht.

WZC Zivlerlinde
Bezoek zoveel mogelijk beperken

Maaltijden aan huis
Blijven leveren - 02 371 03 50

Huis van het kind
Enkel op afspraak
02 371 06 47

Buurthuis 1601
Buurtwerking op de pleintjes
Buurtwerkers blijven bereikbaar
Sociaal huis
Enkel op afspraak in Ruisbroek
02 371 03 50
Integratie- en welzijnsdienst
Enkel telefonisch of op afspraak
02 371 03 50

Wijk-werkmomenten in Negenhof (Zuidwestrand)
Enkel op afspraak
02 371 14 16

Toeleiders vzw PIN in Hemelrijck
Enkel telefonisch of op afspraaak
02 304 48 45
Woonwinkel
Enkel op woensdagnamiddag na afspraak
02 371 03 47
Vrije tijd

Sportdienst, zwembad en sportzalen
Zwembad open

Cultuurdienst en infrastructuur (Merselborre, Coloma, Pastorie)
Open

Toerismekantoor
Open

Jeugddienst en infrastructuur
Open

Hoofdbibliotheek en filialen
Open

Scholen en opvang
Kinderdagverblijven
Open
Scholen
Zomervakantie
Kunst- en muziekacademie
Zomervakantie
Recyclagepark
Enkel toegankelijk op afspraak