Solidariteitsfonds

Het gemeentebestuur richt ook een solidariteitsfonds op waar iedereen een vrije bijdrage aan kan betalen. Wil je zelf zo’n bijdrage geven? Stort dan het door jou gekozen bedrag op rekening BE40 0910 1922 8863 van de gemeente. De gemeente zal het fonds gelijk verdelen onder alle geregistreerde handelaars.