Inschrijvingen en tarieven

Leerlingen die vorig schooljaar waren ingeschreven zijn automatisch ingeschreven na het overschrijven van het inschrijvingsgeld. Indien er zich tijdens het jaar wijzigingen hebben voorgedaan (adres, telefoon, e-mail, …) gelieve dit te melden aan het secretariaat.

Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 1 juli door op het secretariaat een inschrijvingsfiche in te vullen (vergeet jouw identiteitskaart niet mee te brengen). Indien gewenst kan je je hier online inschrijven. Jouw inschrijvingsfiche komt dan automatisch bij het secretariaat terecht. Opgelet! Misschien kom je in aanmerking voor een korting. Meer info over de verminderingstarieven vind je hieronder.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er in de Leeuwse Kunstacademie gewerkt met een maximumcapaciteit. Lees meer ...
Volgende lessen zijn reeds helemaal VOLZET voor schooljaar 2019-2020:

 • Merselborre in Vlezenbeek op woensdag, klas van 13.30 tot 15.10 uur

 • De klassen van Don Bosco op dinsdagnamiddag van 15.30 tot 17.00 uur

 • De klassen van Den Top op vrijdagnamiddag van 15.30 tot 17.00 uur

Tarieven
Kinderateliers (van 6 tot 12 jaar):77 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:53 euro
  
Jongerenateliers (van 13 tot 17 jaar):82 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:58 euro
  
Volwassenenateliers:329 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:147 euro
  
18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar:147 euro
In welke gevallen heeft u recht op vermindering van het inschrijvingsgeld?
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen
 • Leefloners
 • Personen met een handicap
 • Residenten in een gezinsvervangend tehuis
 • Politieke vluchtelingen
 • Volwassenen tussen 18 en 24 jaar
 • Kinderen en jongeren die ook zijn ingeschreven in een andere academie (bv. muziekacademie)

 • Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid ( vroegere gezinskorting voor kinderen uit eenzelfde gezin, kinderen hoeven geen bloedverwanten te zijn maar dienen wel op hetzelfde adres te wonen.

 • Personen ten laste: elke leerling heeft recht op vermindering omwille van werkloosheid, het recht op leefloon, de tegemoetkoming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling van de persoon waarvan de leerling officieel ten laste is .

Leerlingen die recht hebben op vermindering van het inschrijvingsgeld kunnen de som pas storten na het voorleggen van de nodige documenten op het secretariaat. Informeer daarom eerst op het secretariaat naar de vereiste documenten voor het bekomen van de vermindering van het inschrijvingsgeld.

Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin hebben recht op vermindering van het inschrijvingsgeld. In dit geval hoeft u geen documenten voor te leggen indien ze op hetzelfde adres woonachtig zijn en kan het inschrijvingsgeld gestort worden. Opgelet: de vermindering geldt vanaf het 2de kind.

Betaling
 • Betalen kan enkel door overschrijving van het inschrijvingsbedrag op bankrekeningnr.
  IBAN BE03 0910 1266 4084 - BIC GKCCBEBB van het gemeentebestuur, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
 • Gelieve bij de overschrijving te vermelden: naam, leerjaar en plaats waar de les gevolgd wordt te vermelden (hoofdgebouw De Rink,
  wijkafdeling De Groene Parel Zuun, wijkafdeling Vlezenbeek, wijkafdeling Sint-Stevenschool of wijkafdeling Wegwijzer Ruisbroek)