Inschrijvingen en tarieven

Vanaf 15 juni tot 30 september kunnen nieuwe leerlingen zich hier online inschrijven. Ook leerlingen die vorig jaar waren ingeschreven dienen een inschrijvingsfiche in te vullen. Jouw inschrijvingsfiche komt dan automatisch op het secretariaat van de academie terecht. Je kan er ook voor kiezen om daar ter plaatse in te schrijven op 1 en 2 juli of 26 en 27 augustus telkens van 10 tot 18 uur of tijdens de openingsuren.
Opgelet! Misschien kom je in aanmerking voor een korting. Meer info over de verminderingstarieven vind je hieronder.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er in de Leeuwse Kunstacademie gewerkt met een maximumcapaciteit. Lees meer ...

Inschrijvingstarieven schooljaar 2020 – 2021
Kinderateliers (van 6 tot 12 jaar):78 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:54 euro
  
Jongerenateliers (van 13 tot 17 jaar):83 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:59 euro
  
Volwassenenateliers:333 euro voor het volledige schooljaar
verminderingstarief:149 euro
  
18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar:149 euro
In welke gevallen heeft u recht op vermindering van het inschrijvingsgeld?
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen
 • Leefloners
 • Personen met een handicap
 • Residenten in een gezinsvervangend tehuis
 • Politieke vluchtelingen
 • Volwassenen tussen 18 en 24 jaar
 • Kinderen en jongeren die ook zijn ingeschreven in een andere academie (bv. muziekacademie)

 • Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid ( vroegere gezinskorting voor kinderen uit eenzelfde gezin, kinderen hoeven geen bloedverwanten te zijn maar dienen wel op hetzelfde adres te wonen.

 • Personen ten laste: elke leerling heeft recht op vermindering omwille van werkloosheid, het recht op leefloon, de tegemoetkoming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling van de persoon waarvan de leerling officieel ten laste is .

Leerlingen die recht hebben op vermindering van het inschrijvingsgeld kunnen de som pas storten na het voorleggen van de nodige documenten op het secretariaat. Informeer daarom eerst op het secretariaat naar de vereiste documenten voor het bekomen van de vermindering van het inschrijvingsgeld.

Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin hebben recht op vermindering van het inschrijvingsgeld. In dit geval hoeft u geen documenten voor te leggen indien ze op hetzelfde adres woonachtig zijn en kan het inschrijvingsgeld gestort worden. Opgelet: de vermindering geldt vanaf het 2de kind.

Betaling
 • Betalen kan enkel door overschrijving van het inschrijvingsbedrag op bankrekeningnr.
  IBAN BE03 0910 1266 4084 - BIC GKCCBEBB van het gemeentebestuur, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
 • Gelieve bij de overschrijving te vermelden: naam, leerjaar en plaats waar de les gevolgd wordt te vermelden (hoofdgebouw De Rink,
  wijkafdeling De Groene Parel Zuun, wijkafdeling Vlezenbeek, wijkafdeling Sint-Stevenschool of wijkafdeling Wegwijzer Ruisbroek)

Leeuwse kunstacademie