Jongerenateliers

Van 12 tot 17 jaar (middelbare graad)

Los van de teken & en schilderkundige en vormelijke lesinhouden komen in de lessen bij de jongeren ook opdrachten aan bod rond multimedia zoals fotografie, animatiefilm e.a. Het leren omgaan met en het manipuleren van het beeld is ook een belangrijk leerdoel.

Voor 12 – 15 jarigen

(1ste tot 4de middelbaar)

Op zaterdagmorgen van 9 tot 12.30 uur of woensdag namiddag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.20 tot 17 uur

Voor 14 – 17 jarigen

(3de tot 6de middelbaar)

Op vrijdagavond van 18 tot 21.30 uur

Inschrijvingsgeld

82 euro voor een volledig schooljaar(*)

De lessen starten op vrijdag 6 september of zaterdag 7 september 2019.

(*) In sommige gevallen heeft u recht op vermindering van het inschrijvingsgeld