Beeldatelier in het basisonderwijs

1ste en 2de graad (van 6 tot 12 jaar)

De kunstacademie richt in samenwerking met het basisonderwijs in Sint-Pieters-Leeuw lessen ‘Beeldatelier’ in na afloop van de les in de basisschool. Zo wil de academie samen met de scholen het belang van kunstonderwijs onderstrepen en hebben de kinderen een zinvolle, leerrijke activiteit in een lossere sfeer na afloop van de les op school.

De leerkracht van de academie komt de kinderen op de speelplaats afhalen en brengt ze met de rij naar de academie wat verder op waar de lessen plaats vinden. Voor de kinderen van de Ave Mariabasisschool gaan de lessen door in De Merselborre. Na het einde van de les kunnen de ouders de kinderen aan de academie of aan De Merselborre oppikken.
 

Lestijdstippen
  • Op dinsdagnamiddag voor de kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar van de Don Boscoschool van 15.30 tot 17.10 uur.
  • Op donderdagnamiddag voor de kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar van de Ave Mariabasisschool te Vlezenbeek van 15.40 tot 17.20 uur.
  • Op vrijdagnamiddag voor de kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar van de Gemeentelijke basisschool Den Top van 15.40 tot 17.20 uur.
Inschrijvingsgeld

79 euro voor een volledig schooljaar(*)

(*) In sommige gevallen heeft u recht op vermindering van het inschrijvingsgeld

Leeuwse kunstacademie