Aagje Ingels

3de graad jongeren
Aagje Ingels
BEELDATELIER 3DE GRAAD JONGEREN (11 – 17-jarigen )
  • Zaterdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur of op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur (standaard (4 lesuren) en langzaam traject (2 lesuren) | 12 tot 14 jaar).

In dit beeldatelier kunnen de jonge kunstenaars hun eigen artistieke praktijk op eigen tempo tot ontwikkeling brengen, hetzij ter voorbereiding van hoger kunstonderwijs, hetzij louter voor het plezier en de verrijking van het eigen artistieke traject. 

Ze krijgen hiervoor een gevarieerd aanbod van verschillende technieken, zoals tekenen, schilderen, grafiek, digitale technieken, ruimtelijke technieken, …. verkennen diverse beeldende bouwstenen en middelen en  krijgen de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen en beter te beheersen, attitudes verder te ontwikkelen, en hun kennis te verrijken. De jonge kunstenaars worden uitgedaagd om te exploreren, experimenteren en zonder angst verschillende keuzes te maken, met plezier risico’s te nemen. Gaandeweg vergroten ze zo hun eigen artistieke verantwoordelijkheid en autonomie in het hele proces.

Bovendien verruimen ze hun referentiekader door het bezoek aan verschillende tentoonstellingen, door kennis te maken met verschillende boeiende kunstenaars en kunststromingen van vroeger en nu, hier en elders ter wereld en verkennen ze ook kruisbestuiving tussen verschillende domeinen.

De jongeren uit dit atelier vullen zelf naar believen hun rugzak met boeiend en inspirerend materiaal, ontwikkelen een eigen (beeldende) persoonlijkheid en worden uitgenodigd om vanuit hun ervaringen en opgedane referentiekader, boeiende ideeën, concepten en projecten te ontwikkelen en zo ultiem hun eigen artistieke praktijk. Daarvoor maken ze gebruik van hun ideeën/schets/kunstenaarsdagboek. 

Het atelier is voor hen ook een ontmoetingsplek waar ze de dialoog kunnen aangaan met elkaar, vriendschappen kunnen sluiten, inspirerend nabij kunnen zijn en anderen feedback kunnen geven, maar ook zelf constructief kunnen omgaan met de  feedback van anderen. Via toonmomenten en een eigen tentoonstelling, worden de kunstenaars uitgedaagd om hun werk te selecteren, te tonen en erover te communiceren. 

Bovendien nemen ze hun eigen proces gaandeweg steeds verder autonoom in handen door af en toe afstand te nemen en te reflecteren over eigen werk, keuzes te maken in de eigen leerstappen op elk moment. Het beeldatelier wil zo de plek zijn waar de jongeren met plezier zichzelf artistiek kunnen uiten zoals ze zijn, met de motiverende ondersteuning van een rijk aanbod en inspirerende bevraging.

Leeuwse kunstacademie