Dries Van Den Bril

1ste en 2de graad
Dries Van Den Bril
BEELDATELIER (1ste en 2de graad)
  • Voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar in de kunstacademie op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.10 uur.
  • Voor de kinderen van de Don Boscobasisschool op dinsdagnamiddag in de kunstacademie van 15.30 tot 17.00 uur.

In onze klas ligt de nadruk op het prikkelen van de verbeelding door zowel in te zetten op de leefwereld van de leerlingen als door het aanbieden van beeldmateriaal en thema’s die afkomstig zijn uit een bredere culturele context.

Binnen het kader van vaste omlijnde opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om explorerend aan de slag te gaan met materialen en betekenissen. Naast de thematische invalshoek waarbij de eigen inbreng en de fantasie van de leerling geprikkeld wordt zijn er lessen waarin de techniek centraal staat.

Het aanleren en beoefenen van technieken vinden wij leerzaam omdat er spelenderwijs doorzettingsvermogen en zelfdiscipline wordt aangewakkerd. Tevens vinden wij het zinvol om een brede waaier aan technieken aan te bieden zodat de leerling kennis maakt met verschillende zienswijzen en beeldende mogelijkheden.

Op een laagdrempelige manier proberen we dat terug te koppelen aan een breder maatschappelijk gegeven. De leerling krijgt de ruimte om vanuit de praktijk na te denken over haar of zijn relatie tot de wereld. Op een motiverende en ondersteunende manier wordt er zowel tijdens als na afloop van de opdrachten een dialoog aangegaan met de leerlingen. Een eerste aanzet tot zelfreflectie om het eigen leerproces te leren beheersen en in kaart te brengen.

We moedigen de leerlingen aan om respect te tonen voor de manier waarop de makkers in de klas te werk gaan: inzetten op teamgeest vergroot het individuele engagement!

Leeuwse kunstacademie