Jorgen Missotten

4de graad volwassenen
Jorgen Missotten
OPTIE PROJECTATELIER VOLWASSENEN (4de graad)
  • Op woensdag- en vrijdagavond van 18.00 tot 21.30 uur.
  • Op dinsdagavond van 18.00 tot 21.30 uur (initiatieatelier).
  • Op donderdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur (initiatieatelier).

Ons projectatelier is een vakoverschrijdend atelier waarbij er een kruisbestuiving is tussen verschillende beeldende kunstdisciplines.

In deze 5-jarige leercyclus/opleiding wordt dus geen techniek of materiaal vooropgesteld, maar staan ze in functie van de inhoud.

Gedurende de opleiding staat een creatieve analyse van de opdrachten centraal met als doel het creëren van persoonlijke oplossingen met aandacht voor de technische uitvoering ervan.

Het atelier is een open werkplaats als een laboratorium waar ideeën zich op een artistieke manier kunnen ontwikkelen met als doel het streven naar een eigen beeldtaal. Met een open atelier wordt bedoeld dat studenten elkaar kunnen inspireren en stimuleren en soms gezamenlijk helpen om tot een resultaat te komen. Hierin is het proces en het onderzoekende heel erg belangrijk. In het atelier komen zowel sculptuur, keramiek, hout, steen en metaal, assemblage, lassen, schilderen en mixed media aan bod.

Er is zowel aandacht voor de hedendaagse kunst als voor kunsthistorische aspecten.

Ik benadruk het belang van de voorbereidende fase. Voor elk nieuwe opdracht worden er schetsen gemaakt en voorgelegd en worden deze ook indien mogelijk in groep besproken. Nadien worden er maquettes of driedimensionale schetsen gemaakt.

Leeuwse kunstacademie