Laurent Van Loon

4de graad volwassenen
Laurent Van Loon
OPTIE INITIATIEATELIER VOLWASSENEN (OPTIE BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN) 
  • Op woensdagavond van 18.00 tot 21.30 uur.

Men hoort vaak zeggen ‘Jij hebt talent, je hebt het in je.’ Ik ben ervan overtuigd - in tegenstelling tot deze misvatting - dat iedereen creativiteit in zich heeft. Iedereen bezit namelijk een rechter hersenhelft, je moet alleen bereid zijn om het te (her)activeren. Dat betekent ook dat je als starter in onze academie moet aanvaarden dat je beeldend ontplooien een leerproces is, met vallen en opstaan. Net als het aanleren van een instrument.

Daarom dat ik in mijn lessen altijd mijn opdrachten aanpas aan het niveau van de leerling. Te hoge eisen stellen aan een starter- leerling werkt contraproductief. Omgekeerd ook: iemand die al veel verder in het proces zit niet genoeg uitdagen werkt demotiverend.

Ik zie mezelf meer als een coach dan als een leerkracht. Een coach spoort aan, geeft feedback, demonstreert wanneer nodig, een coach motiveert en inspireert.

Kleurgebruik, lijnvoering, compositie, vorm, de waarneming intensifiëren, procesmatig tewerk gaan, concept en techniek komen tijdens mijn lessen, verspreid over het schooljaar, meermaals aan bod in zoveel mogelijk toepassingen van de vrije en toegepaste beeldende kunsten. Dit alles uiteraard in een veilige en gestructureerde sfeer.

Leeuwse kunstacademie