Vanessa Decort

3de graad jongeren
Vanessa Decort
JONGERENATELIERS (3de graad)

Waarneming, kleur en vorm voor jongeren

  • Op vrijdagavond van 18.00 tot 21.30 uur.

De lessen waarneming, kleur en vorm voor jongeren bieden kansen om kennis, inzichten en ervaringen op te doen en om plezier te beleven aan het creatief bezig zijn.

Tijdens deze lessen ligt de focus op het aanleren van het zelf voorstellen en het maken van beelden.

Er wordt ook aandacht besteed aan waarneming en het actief leren kijken naar de wereld, naar beelden uit deze wereld ( met hun functie en betekenissen) en naar hun eigen beelden. Door beeldbeschouwing leren studenten hun referentiekader uit te breiden en kunnen ze via verschillende beeldaspecten, technieken en verschillende materialen een eigen beeldtaal en werkwijze ontwikkelen maar ook een eigen zienswijze. 

Studenten worden aangezet tot het zoeken van creatieve oplossingen, het trekken van eigen conclusies en het nemen van beslissingen.

De studenten werken aan projecten met accenten op verschillende beeldaspecten die de ontwikkeling van het visueel bewustzijn bevorderen. Opdrachten waarin de mogelijkheden van materialen en technieken worden uitgeprobeerd zorgen ook voor de ontwikkeling van andere facetten van het beeldend vermogen en maken hierdoor ook keuzes mogelijk. Hier kunnen ook onderzoeksmomenten ingebouwd worden.

Eens per jaar gaan we ook met de groep naar een tentoonstelling of museum, en het zelf exposeren (tijdens het jaar in het lokaal en op de eindejaarstentoonstelling) krijgt ook aandacht.

Leeuwse kunstacademie