Vermindering inschrijvingsgeld Hoge school en Universiteit

Het bedrag van het studiegeld of inschrijvingsgeld dat je betaalt, hangt af van je statuut als student (beurstariefstudent, bijna-beurstariefstudent of niet-beurstariefstudent), het aantal studiepunten en het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract). Meer info kan je vinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/studiegelden.