Onze partners

De partners van Huis van het Kind zorgen samen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) ouders/gezinnen met kinderen en jongeren. Er wordt ingezet op een samenwerking waarin verschillende partners elkaar versterken en elk hun eigen bijdrage leveren om zo tot een sterker geheel te komen.

Kind en Gezin

Jeugd

Inburgering en integratie

Landelijke Thuiszorg

Familiezorg

Sociaal Huis

Bibliotheek

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Landelijke Kinderopvang

Dienst Onderwijs

Sport

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Familiehulp

Dienst Kinderopvang

CC Coloma

Gezinsbond

Solidariteit voor het gezin