Dienst Onderwijs

Recht op en vrijheid inzake onderwijs behoren tot de fundamentele rechten en vrijheden die o.a. door de grondwet worden gewaarborgd.

Een degelijk kwaliteitsonderwijs levert de grondvesten voor de toekomst van onze kinderen. Het bestuur streeft naar een onderwijs dat maximale ontwikkelingskansen biedt voor het kind dat centraal staat. Bij de concretisering van het onderwijsbeleid wordt ruime aandacht besteed aan de harmonieuze samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten in onze gemeente ten einde de vrije schoolkeuze te waarborgen. 

De taken van de dienst Onderwijs zijn in hoofdzaak van tweeërlei aard. Enerzijds worden de beleidsopties op het vlak van gemeentelijk onderwijs voorbereid en uitgevoerd. Anderzijds staat zij in voor de administratie met de klemtoon op de opvolging van de personeelsdossiers en logistieke ondersteuning van de gemeentelijke onderwijsinstellingen.

De coördinatie van het bestuur en haar scholen onderling maken een groot deel van het takenpakket uit. Doch de interesses van het bestuur overschrijden het eigen schoolnet. De gemeente telt maar liefst zeven vestigingen van het vrije- en gemeenschapsonderwijs. Het leerlingenvervoer, toekenning van sociale voordelen en toelage voor sociaal pedagogische activiteiten mag het bestuur eveneens op zijn palmares schrijven. 

De dienst Onderwijs speelt een zeer belangrijke rol in de relatie tussen de verschillende partners inzake onderwijs.

Waarvoor kan je bij ons terecht?