Taalstimulering in de scholen

Ook de scholen in Sint-Pieters-Leeuw krijgen te maken met een veranderende maatschappij: meer anderstalige kinderen in de klassen, kinderen met een andere nationaliteit of huidskleur, ouders die de gewoonten van het Belgische onderwijs niet kennen.

De integratiedienst ondersteunt de scholen in het omgaan met anderstaligheid en diversiteit. Samen met lokale partners (zoals vzw PIN, de dienst Onderwijs, het OCMW, …) zet de integratiedienst acties op in de scholen om zowel de ouders als hun kinderen te stimuleren om Nederlands te leren en te spreken. Bovendien probeert men in de scholen gelijke kansen te creëren voor de zwakkere doelgroepen.

Mogelijke acties:

 • Organiseren van taallessen Nederlands voor anderstalige ouders.
 • Opstarten van een praatcafé voor anderstalige ouders.
 • Werken met pictogrammen in de communicatie met anderstalige ouders.
 • Organiseren van een interculturele week.
 • Organiseren van een pedagogische studiedag rond diversiteit.
 • Uitwerken van een huistaakbeleid met aandacht voor gelijke kansen.
 • Organiseren van voorleesmomenten.
 • Oudergroepen mee ondersteunen om ouderbetrokkenheid te verhogen.
 • Huiswerkbegeleiding: momenteel krijgen ongeveer 50 anderstalige kinderen en kinderen in een kwetsbare situatie huiswerkbegeleiding door leerkrachten uit hun eigen school.

 • ‘Talen mijn/ons gedacht’: de leerlingen van het vierde leerjaar ontdekken via een interactieve tentoonstelling hoe andere kinderen omgaan met anderstaligheid en/of meertaligheid. De tentoonstelling wordt ook opengesteld voor het publiek.

 • In de taal- en speel-o-theek kunnen ook leerkrachten, zorgcoördinatoren en begeleiders terecht voor educatieve- en taalspelletjes.

 • Taalbaden tijdens de buitenschoolse kinderopvang in alle Leeuwse scholen.