Woonzorgcentrum Zilverlinde

Woonzorgcentrum Zilverlinde

Woonzorgcentrum Zilverlinde is gelegen in een groene en rustige omgeving en toch goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zilverlinde wil een gezellige "thuis" bieden aan alle bewoners. De deuren staan er steeds open voor bezoekers, familie en vrienden.

Zorg op maat

Zorg op maat

Woonzorgcentrum Zilverlinde - zorg op maat Wie de zorg voor zichzelf en/of partner fysiek niet meer aankan, moet die zorg in wederzijds respect kunnen toevertrouwen aan anderen. Wij bieden een geborgen thuis met zorg op maat.

Woonzorgcentrum Zilverlinde biedt:

 • Woonzorgcentrum Zilverlinde - zorg op maateen thuisvervangende omgeving: verblijf, maaltijden, drank, onderhoud enz.;
 • gemeubelde kamers met plaats voor een eigen klein meubel;
 • verpleging en verzorging;
 • administratieve en sociale begeleiding; (incl. aanvraag van de zorgverzekering en eventueel ook van de tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)
 • kiné: afhankelijk van de graad van zorgbehoevendheid heeft een bewoner een ROB- of een RVT-statuut. Enkel bewoners met een RVT-statuut kunnen door de kinesisten verbonden aan het woonzorgcentrum behandeld worden. De kosten van de kinebehandelingen zijn dan inbegrepen in de dagprijs. Bewoners met een ROB-statuut doen een beroep op een externe kinesist naar keuze.
 • ergotherapie;
 • een gevarieerd activiteitenaanbod;
 • een kapsalon;
 • mogelijkheid tot relaxatie en badrelaxatie.

Kortverblijf

Om goed te herstellen na een operatie of ziekte is het belangrijk omringd te zijn met goede zorgen. Voor een mantelzorger is het deugddoend om de zorg in vertrouwen een poosje te kunnen overlaten.
Een kortverblijf kan maximaal 60 dagen per jaar, eenmaal verlengbaar met 30 dagen. Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw hebben voorrang.

Dagprijs

Dagprijs

De dagprijs in het woonzorgcentrum bedraagt € 69,69 per dag.
Bij een echtpaar betaalt elke persoon 10 % minder.
De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

De prijzen voor kortverblijf zijn dezelfde als bij een definitieve opname. 

Inbegrepen in de dagprijs:

 • verblijf;
 • verpleging en verzorging;
 • ontbijt, middagmaal en avondmaal (drank inbegrepen);
 • onderhoud van de kamer;
 • animatie en ergotherapie;
 • kinesist;
 • incontinentiemateriaal;
 • was en strijk van bedlinnen en persoonlijke linnen;
 • administratieve en sociale dienstverlening.

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • dokters-en apotheekkosten;
 • pedicure;
 • haarkapper;
 • vervoer;
 • telefoonkosten;
 • dranken cafetaria;
 • labels kleding (in principe eenmalig);
 • droogkuis van kleding;
 • kranten en tijdschriften;
 • medicatie en glucometingen.

Wachtlijst

Wachtlijst

Personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar (uitzonderingen zijn mogelijk) bereikt hebben en aan één van onderstaande voorwaarden voldoen kunnen worden ingeschreven op de wachtlijst van WZC Zilverlinde:

 • 25 jaar aaneensluitend gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Leeuw (categorie 1)
 • eerder al eens langer dan 25 jaar in Sint-Pieters-Leeuw gewoond hebben (als hoofdverblijfplaats ) (categorie 2)
 • 5 jaar aaneensluitend gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Leeuw (categorie 3)
 • een bloedverwant hebben tot de tweede graad die langer dan 5 jaar inwoner is van Sint-Pieters- Leeuw (categorie 4)

Plaatsen in andere rusthuizen 

Leeuwenaren die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en omwille van de wachtlijst niet in de Zilverlinde terecht kunnen op het moment dat dit voor hen nodig is, kunnen terecht bij de maatschappelijk assistent Vera De Boeck. Zij geeft informatie en advies over andere mogelijkheden.

Contact 

Vera De Boeck, maatschappelijk assistente

WZC Zilverlinde
Welzijnsweg 2
1600 Sint-Pieter-Leeuw
T 02 370 88 85
F 02 377 26 88
vera.de.boeck@sint-pieters-leeuw.be

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Aanvraag inschrijving wachtlijst

Opname

Opname

Sinds 01/01/2019 is er voor WZC Zilverlinde een nieuw opnamebeleid van toepassing. Hieronder vindt u de volledige tekst van het opnamebeleid:
*“Opnamebeleid”

Aangezien de katz-schaal (of evaluatieschaal) een belangrijk instrument is in de opnameprocedure vragen wij aan kandidaat-bewoners ons deze katz-schaal (ingevuld door de huisarts of in het ziekenhuis) te bezorgen.
*“Katz-schaal”
 

LDC Meander

LDC Meander

Het dienstencentrum Meander met cafetaria is trouwens op dezelfde site als woonzorgcentrum Zilverlinde gelegen en is toegankelijk voor iedereen.

LDC Meander

Praatcafé dementie

Praatcafé dementie

Draag je ook zorg voor een persoon met dementie? Of interesseert het onderwerp dementie jou?
Regelmatig organiseert WZC Zilverlinde samen met WZC Sint-Antonius praatcafés.
Wil je er graag bijzijn? Iedereen is van harte welkom.

Een overzicht van ons programma vind je in onderstaande kalender: Deuren telkens open vanaf 19 uur, begin om 19.30 uur, einde voorzien rond 21.30 uur.

Meer info: Sandra De Man, maatschappelijk assistente en referentiepersoon dementie, 02 370 88 85, sandra.deman@sint-pieters-leeuw.be.

Brochure praatcafe dementie 2023