Vrijstelling verkeersbelasting

Wat

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap kunt u een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) aanvragen, wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Er wordt slechts aan 1 voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor eenzelfde persoon met een handicap kunt u dus niet twee keer een vrijstelling aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling aanvragen als u

  • volledig blind bent
  • volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.
  • oorlogsinvalide bent.

De Vlaamse Belastingdienst kan enkel een vrijstelling toekennen als het voertuig uitsluitend wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap.

Wie mag er allemaal met dat voertuig rijden?

In principe kan iedereen met een geldig rijbewijs de vrijgestelde wagen besturen op voorwaarde dat:

  • de persoon met de handicap met die auto wordt vervoerd
  • of dat er met de auto boodschappen worden gedaan ten behoeve van de persoon met de handicap.

Moet de persoon met een handicap altijd in het voertuig aanwezig zijn?

Nee, maar dan moet het voertuig wel worden gebruikt voor een boodschap of taak ten behoeve van de persoon met een handicap. Ook als de persoon met de handicap met de wagen naar het werk wordt vervoerd, geldt de vrijstelling.

Procedure

U moet de vrijstelling éénmalig zelf aanvragen met het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

  • Print het aanvraagformulier af en vul het in.
  • De belastingplichtige moet het formulier ondertekenen.
  • Voeg bij uw aanvraag steeds een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid of wanneer u oorlogsinvalide bent, een attest dat aantoont dat u een invaliditeitspensioen ontvangt van ten minste 60%.
  • Stuur het ondertekende formulier naar het vermelde adres, binnen 3 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

U kunt de vrijstelling al aanvragen na de inschrijving van het voertuig. In dat geval zult u ook geen aanslagbiljet ontvangen.

Als u een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u de vrijstelling ambtshalve aanvragen (periode beperkt tot 5 jaar). Deze aanvragen moeten schriftelijk gebeuren.

Wanneer u verandert van nummerplaat en/of voertuig moet u telkens een nieuwe aanvraag tot vrijstelling indienen.

Ook de intrekking van de vrijstelling moet u melden aan de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag

Als u van de vrijstelling geniet, moet u de verkeersbelasting en BIV niet betalen.

Is uw vrijstelling nog niet goedgekeurd, dan wordt u aangeraden om uw aanslagbiljet toch tijdig te betalen in afwachting van de goedkeuring van uw vrijstelling. Als u recht hebt op de vrijstelling, zult u een terugbetaling ontvangen.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren
ma
- enkel op afspraak
di
- enkel op afspraak
wo
- enkel op afspraak
do
- enkel op afspraak
vr
- enkel op afspraak

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.

Sociaal Huis - Sint-Pieters-Leeuw

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 03 50
Openingsuren
wo
- enkel op afspraak
vr
- enkel op afspraak
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen