Sociaal wonen

Een sociale huurwoning is een woning voor mensen met een lager inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een sociale woning kan zowel een studio, appartement als een gezinswoning zijn. Je kan je inschrijven voor het huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij en/of bij een sociaal verhuurkantoor. Er zijn verschillende organisaties die sociale woningen verhuren.

Om een sociale woning te huren dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent meerderjarig én ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan;
  • €25 317 wanneer je alleenstaande bent zonder persoon ten laste;
  • €27 438 voor alleenstaanden met een handicap;
  • €37 974 voor alle anderen, verhoogd met €2123 per persoon ten laste;
 • je spreekt Nederlands of je wil Nederlands leren;
 • je mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. 

Als er een woning verhuurd wordt, wordt er gekeken voor wie de woning past (rationele bezetting) en wordt de chronologische volgorde van de inschrijvingen gevolgd. Dat wil zeggen: wie bovenaan de lijst staat, komt in principe als eerste aan de beurt. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten voorrang gegeven worden.

Voor de maatschappij Volkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw en Woonpunt is een toewijzingsreglement van toepassing in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Sociaal verhuurkantoor Zuidkant

Sociaal verhuurkantoor Zuidkant vzw biedt garanties aan huurders én verhuurders!

Het sociaal verhuurkantoor Zuidkant vzw is een sociale huisvestingspartner in de regio. Het is een samenwerking tussen de OCMW’s van Gooik, Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw, opgericht als antwoord op de stijgende vragen naar betaalbare en kwalitatieve huurwoningen met basiscomfort. SVK Zuidkant huurt woningen op de private markt om ze als hoofdverblijfplaats te verhuren aan kandidaat-huurders met een hoge woonnood. 
Zuidkant vzw is erkend door de Vlaamse Overheid en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse, provinciale en lokale overheden.

 • Info voor huurders
  De huurders kunnen aanspraak maken op een huursubsidie. Zij krijgen ondersteuning in hun rechten en plichten als huurder.
  De woningen worden aan de ingeschreven kandidaat-huurders toegewezen volgens welbepaalde regels.
   
 • Info voor verhuurders
  De private eigenaars-verhuurders kunnen rekenen op gegarandeerde huuropbrengsten voor minstens 9 jaar, nauwgezette opvolging van de huurdersverplichtingen en mogelijke subsidievoordelen in ruil voor een woning die conform de Vlaamse woonnormen gebracht wordt.
Contact 

SVK Zuidkant
August Demaeghtlaan 30
1500 Halle

T 02 365 99 00
info@svkzuidkant.be

 

Sociale Huisvestingmaatschappijen

 
WOONPUNT ZENNEVALLEI

Molenborre 26 bus 1
1500 Halle
T 02 363 10 50
E info@wpz.be

VOLKSHUISVESTING

Bezemstraat 83A
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 30
E info@volkshuisvesting.be