Sociaal wonen

Bij elke inschrijving voor de aanvraag van een sociale woning worden 6 belangrijke vragen gesteld:

 • Ben je geregistreerd in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister?
 • Ben je ouder dan 18 jaar?
 • Voldoet je inkomen aan de criteria?
 • Heb je geen eigendom?
 • Spreek je (genoeg) Nederlands of wil je het leren?
 • Moet je verplicht inburgeren?

De voorwaarden gelden voor elke meerderjarige (+18) die samen met jou de sociale woning wil betrekken.

Als er een woning verhuurd wordt, wordt er gekeken voor wie de woning past (rationele bezetting) en wordt de chronologische volgorde van de inschrijvingen gevolgd. Dat wil zeggen: wie bovenaan de lijst staat, komt in principe als eerste aan de beurt. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten voorrang gegeven worden.

Voor de maatschappij Volkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw is een  toewijzingsreglement van toepassing in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Sociaal verhuurkantoor Zuidkant

Sociaal verhuurkantoor Zuidkant vzw biedt garanties aan huurders én verhuurders!

Het sociaal verhuurkantoor Zuidkant vzw is een sociale huisvestingspartner in de regio. Het is een samenwerking tussen de OCMW’s van Gooik, Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw, opgericht als antwoord op de stijgende vragen naar betaalbare en kwalitatieve huurwoningen met basiscomfort. SVK Zuidkant huurt woningen op de private markt om ze als hoofdverblijfplaats te verhuren aan kandidaat-huurders met een hoge woonnood. 
Zuidkant vzw is erkend door de Vlaamse Overheid en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse, provinciale en lokale overheden.

 • Info voor huurders
  De huurders kunnen aanspraak maken op een huursubsidie. Zij krijgen ondersteuning in hun rechten en plichten als huurder.
  De woningen worden aan de ingeschreven kandidaat-huurders toegewezen volgens welbepaalde regels.
   
 • Info voor verhuurders
  De private eigenaars-verhuurders kunnen rekenen op gegarandeerde huuropbrengsten voor minstens 9 jaar, nauwgezette opvolging van de huurdersverplichtingen en mogelijke subsidievoordelen in ruil voor een woning die conform de Vlaamse woonnormen gebracht wordt.
Contact 

SVK Zuidkant vzw
Ineke Brems, coördinator
Vanden Eeckhoutstraat 11
1500 Halle
T 02 359 99 12
M 0471 50 13 68
F 02 361 73 45 
E ineke.brems@svkzuidkant.be