Inkomensgarantie voor ouderen

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

 • Leeftijdsvoorwaarde: u moet minstens 65 jaar zijn.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: u bent Belg of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: u moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. U mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet u de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als u:
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op uw gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Het onderzoek start automatisch als u:

 • een pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kunt u zelf uw IGO aanvragen:

Meer informatie over het aanvragen van uw pensioen en/of de IGO vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Bedrag

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.

 • Basisbedrag voor samenwonenden: 754,52 euro (cijfer 1 januari 2020)
 • Basisbedrag voor alleenstaanden: 1.131,78 euro (cijfer 1 januari 2020)

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.