Verhoogde kinderbijslag

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap, jonger dan 21 jaar en minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, kunnen tot 21 jaar aanspraak maken op verhoogde kinderbijslag. 
Naargelang de categorie van zelfredzaamheid wordt de kinderbijslag verhoogd met een bepaald bedrag. 
Bij opname in een instelling wordt de kinderbijslag aan de instelling gestort.

Sinds 1 juli 1999 kan een bijkomend percentage van 15 % of 20 % worden toegekend aan sommige chronisch zieke kinderen. Hiervoor moet de aandoening voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Aanvragen bij het organisme dat de kinderbijslag uitbetaalt.

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte werknemers

Sommige arbeidsongeschikte werknemers kunnen aanspraak maken op een hogere kinderbijslag. 

De werknemers moeten 66 % arbeidsongeschikt zijn door ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte of bevallingsrust met moederschapuitkering. De arbeidsongeschiktheid moet minstens 6 maanden bedragen en het inkomen mag enkel bestaan uit vervangingsinkomens. Er is eveneens een inkomensplafond. 

Aanvragen bij je kinderbijslagfonds.

Participatietoeslagen

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet aan te vragen.

Lees hier alles over de participatietoeslagen

Sociale toeslagen

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

Lees hier alles over de sociale toeslagen

Zorgtoeslag voor (half)wezen

Een kind heeft een of beide ouders verloren (vanaf 2019)

Een kind dat beide ouders verliest, ontvangt bovenop het basisbedrag van 166,46 euro een wezentoeslag van 166,46 euro. Verliest een kind één ouder, dan krijgt het bovenop het basisbedrag van 166,46 euro een wezentoeslag van 83,23 euro.

Beide toeslagen worden betaald zolang het kind recht heeft op de gezinsbijslag, dus ook voor de kinderen van wie de overlevende ouder eventueel een nieuw gezin vormt.

Lees hier alles over de zorgtoeslag voor (half)wezen

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.