Schuldhulpverlening

Wat vaak onschuldig begint met een niet betaalde factuur, groeit soms uit tot een berg betalingsachterstallen. Lenen bij vrienden of kredietinstellingen is een schijnoplossing die op termijn de problemen vergroot.

De maatschappelijke assistenten van de sociale dienst van het OCMW onderzoeken je financiële situatie, nemen contact op met de schuldeisers en trachten de beschikbare middelen maximaal aan te wenden om via een afbetaalplan de openstaande rekeningen aan te zuiveren.

Schuldhulpverlening kan onder verschillende vormen gebeuren:

  • schuldbemiddeling
  • budgetbeheer
  • budgetbegeleiding