Budgetbeheer

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven en het opvolgen en uitvoeren van je administratie (rekeningen tijdig betalen, je koopt te veel spullen ...), kan budgetbeheer een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbeheer is hetzelfde als dat van budgetbegeleiding: je leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren, maar met budgetbeheer ben je zeker dat alle rekeningen juist betaald worden.
Je kan voor budgetbeheer terecht bij het OCMW.

Budgetbeheer lijkt voor een stuk op budgetbegeleiding, maar gaat wel verder. Een maatschappelijk werker zal samen met jou een inventaris van je schulden maken en een budgetplan opstellen. Het verschil met budgetbegeleiding is dat nu de maatschappelijk werker je inkomsten ontvangt en de betalingen van je vaste kosten en van je schulden doet in jouw plaats. Je krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.

Wat

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Procedure
  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.