Individuele schuldbemiddeling

Als je in schuldbemiddeling gaat, zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden. De schuldbemiddelaar kan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. De schuldeiser belooft dan dat hij geen andere stappen meer zal ondernemen om de schuld in te vorderen, wanneer je je aan de gemaakte afspraken houdt. Een schuldbemiddelaar zal ook nagaan of je schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden ...

Samen met de schuldbemiddelaar stel je een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan. Hij kan het dus ook weigeren.

Ook advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen aan schuldbemiddeling doen, maar dat komt minder voor. In tegenstelling tot schuldbemiddeling bij OCMW's is schuldbemiddeling door hen betalend.

Wat

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorwaarden

U moet cliënt zijn bij het OCMW/Sociaal huis.