Sociale voordelen

De grondwet voorziet in een aantal basisrechten voor elke Belg. De verschillende overheden nemen heel wat maatregelen om die rechten te waarborgen.
Maar … vaak kennen mensen hun rechten niet of weten ze niet hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Wie onvoldoende geïnformeerd is, loopt meer risico om tussen de mazen van het sociale vangnet te vallen. De maatschappelijk assistenten van het Sociaal huis/OCMW kunnen je wegwijs maken in de bestaande regelgeving en voorzieningen.