Sociaal pedagogische toelage

De sociaal pedagogische toelage wordt toegekend aan de ouders/opvoeders, inwoners van de gemeente, van een kind met een handicap. 

De kinderen moeten op 1 januari van het dienstjaar:

  • minimaal 66 % gehandicapt zijn (attest van het ministerie van Sociale Voorzorg);
  • ingeschreven zijn op het adres van hun ouders/opvoeders.

De premie bedraagt:

  • 250 euro per kind -21 jaar;
  • 200 euro per kind +21 jaar;
  • 400 euro vanaf 2 kinderen.