Vermindering inkomstenbelasting

Wie een kind met een handicap of andere personen met een handicap ten laste heeft, heeft recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat de belasting die je moet betalen dus verlaagt.

Wie komt in aanmerking?

De verhoogde vrijstelling wordt verleend aan personen van wie vóór de leeftijd van 65 jaar werd vastgesteld dat:

  • de handicap of blijvende werkonbekwaamheid minstens 66 % bedraagt
  • het verdienvermogen verminderd is tot 1/3
  • de zelfredzaamheid verminderd is met 9 punten (Integratietegemoetkoming cat. 2, 3 en 4)
Kind met een handicap?

Als een gezin één of meerdere kindren met een handicap telt, heeft men recht op een grotere belastingvrije som. In principe wordt het belastingvrij inkomen verhoogd naargelang het aantal kinderen dat men ten laste heeft. Een kind met een zware handicap telt dubbel bij de berekening van het aantal kinderen ten laste. 
 
Een kind wordt beschouwd als kind met een handicap op voorwaarde dat het:

  • voor tenminste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • er minstens 4 punten werden toegekend in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
Andere fiscale voordelen

Wie voldoet aan bovenstaande voorwaarden, heeft ook recht op:

  • vermindering van de onroerende voorheffing
  • vermindering van registratierechten
  • vermindering van successierechten