Collectieve schuldenregeling

Wat

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in je plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Van zodra je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen.

De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten ... mee te betalen: dit wordt leefgeld genoemd. Voor grotere uitgaven moet je de toestemming van de schuldbemiddelaar of zelfs van de rechter vragen. 

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Voorwaarden

Je worstelt met grote structurele schulden die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen.

Procedure

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont. Om dit verzoekschrift op te stellen ga je langs bij het Sociaal Huis of het CAW, of je kan het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer je hierover bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met jouw belangen als met de belangen van jouw schuldeisers.

1. Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met jou en jouw schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee je op termijn je schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan je hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar je schuldeisers en verstrekt hij je leefgeld. Met dat leefgeld kan je voorzien in je dagelijkse behoeften (eten, huur ...). Wanneer je moeite hebt om je leefgeld te beheren, kan je een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 7 jaar.

2. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt je dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan jou en jouw schuldeisers. Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar je inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij je schulden terug en verstrekt hij je leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 5 jaar.

3. Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit je inkomsten nog te verhogen. De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv ...) te laten verkopen.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.