Leefloon

Wat

Wanneer je geen inkomen hebt of dit inkomen lager is dan bepaalde grensbedragen, ontvang je onder bepaalde voorwaarden een leefloon. Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. De opdracht van het Sociaal Huis is niet om je een inkomen toe te kennen, maar wel om je de kans te geven om je leven terug zelfstandig in eigen handen te nemen.

Het leefloonbedrag is afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.

Voorwaarden
 • Nationaliteit
  Je bent:
  • ofwel Belg;
  • ofwel staatloos;
  • ofwel erkend vluchteling;
  • ofwel onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
  • ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Leeftijd
  Je bent:
  • minstens 18 jaar oud;
  • jonger dan 18 jaar oud en:
   • je bent ontvoogd door huwelijk;
   • je bent zwanger;
   • je hebt kinderen ten laste.
 • Verblijfplaats
  Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.
   
 • Inkomsten
  Je hebt onvoldoende inkomsten en bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien je inkomsten lager zijn dat het bedrag van het leefloon, keert het Sociaal Huis je het verschil uit.
   
 • Werkbereidheid
  Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is.
   
 • Andere uitkeringen
  Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Indien je recht hebt op een andere sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, een ziekte-uitkering …) moet je deze eerst aanvragen.
Procedure

Maak een afspraak met je maatschappelijk werker. Heb je nog geen maatschappelijk werker? Kom dan langs op een permanentiemoment van het Sociaal Huis.

Permanentiemomenten Sociaal Huis

Maandag8.00 - 11.30 uur
Sociaal Huis Ruisbroek
DinsdagGESLOTEN

Woensdag

8.00 - 11.30 uur
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Donderdag8.00 - 11.30 uur
Sociaal Huis Ruisbroek
Vrijdag8.00 - 11.30 uur
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.