Nieuw in België

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen zal als vluchteling worden erkend. Eerst moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen.

Asielzoekers krijgen materiële hulp van het OCMW; als ze eenmaal erkend zijn kunnen ze financiële hulp krijgen. Asielzoekers ontvangen materiële steunverlening bij de aanvang van hun asielprocedure en dit tot ze een verblijfsstatuut verkregen of uitgeprocedeerd zijn.

Vreemdelingen met een verblijfsstatuut kunnen financiële steun verkrijgen via het OCMW in afwachting van een tewerkstelling. De financiële steun die ze eventueel van het OCMW ontvangen is het equivalent van het leefloon.

In ons land verblijven ook een heel aantal illegale asielzoekers. Zij mogen niet werken en ontvangen geen materiële of financiële steun. Deze illegalen hebben enkel recht op dringende medische hulp.

De OCMW’s hebben wettelijk een belangrijke opdracht in de opvang van asielzoekers. Vroeger bestond die opdracht vooral uit het verlenen van financiële steun. Hierdoor verzonken asielzoekers dikwijls in de anonimiteit en was er van georganiseerde begeleiding bijna geen sprake. Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) dat wordt georganiseerd door het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw focust vandaag intensief op deze georganiseerde begeleiding. Vanuit het OCMW volgen maatschappelijk assistenten het leven in het Lokaal Opvanginitiatief goed op en wordt ook veel aandacht besteed aan integratie van de bewoners in de Leeuwse en de Vlaamse gemeenschap. Bij hen kan je terecht met al je vragen.