Buitenlandse student

Wat meebrengen als EU-burger:

  • nationaal paspoort of identiteitskaart;
  • zes pasfoto's;
  • bewijs van inschrijving afgeleverd door een onderwijsinstelling;
  • bewijs van bestaansmiddelen: studiebeurs of verbintenis tot tenlasteneming: bijlage 32;
  • iedereen die zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het betalen van de kosten van verblijf, de gezondheidszorgen, de studie voor minstens een academiejaar en repatriëring van de student kan zo'n verbintenis ondertekenen. De bestaansmiddelen bewijs je met een loonfiche of andere documenten. Je kan bijlage 32 ook tekenen voor de totale duur van uw studies;
  • ziektekostenverzekering.

Wat meebrengen als je geen EU-burger bent:

  • paspoort;
  • D-visum met een van de volgende codes: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 of B9.