Buitenlandse werknemer

Als je rechtstreeks uit het buitenland komt, moet je een aantal documenten voorleggen. Deze zijn verschillend naargelang je nationaliteit.

Wat meebrengen als EU-burger: 

 • nationaal paspoort of identiteitskaart;
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar;
 • werkgeversattest (bijlage 19 bis);
 • huwelijksakte als u getrouwd bent;
 • geboorteakten van de kinderen;
 • Wat meebrengen als u geen EU-burger bent;
 • nationaal paspoort met D-visum;
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar;
 • arbeidskaart;
 • huwelijksakte als u getrouwd bent;
 • geboorteakten van de kinderen.