Buitenlandse zelfstandigen

U bent EU-burger

De EU-onderdanen mogen een zelfstandige activiteit uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de Belgen.

Wat meebrengen:

  • bewijs aansluiting sociale verzekeringskas;
  • in bepaalde gevallen handelsregisternummer;
  • BTW-nummer.

U bent geen EU-burger

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kan je bij de dienst burgerzaken afhalen. Een aanvraag kost 125 euro. De beroepskaart wordt afgeleverd door een ondernemingsloket.

Sommige buitenlanders zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën:

  • buitenlanders in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur;
  • onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische ruimte en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen;
  • onderdanen van Zwitserland;
  • echtgeno(o)t(e) van een Belg;
  • door België erkende vluchtelingen.