Equivalent leefloon

Wat

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Wat Meebrengen
  • identiteitsdocument
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels, enz.
Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als ‘samenwonende’.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als ‘met gezinslast’.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.