Illegaal

Heb je geen wettig verblijf, heb je nood aan dringende medische hulp en kun je deze niet betalen? Ga dan langs tijdens een permanentiemoment van het sociaal huis/OCMW Sint-Pieters-Leeuw in Ruisbroek of in het gemeentehuis. Zij zullen een onderzoek starten om na te gaan of je in aanmerking komt voor een Medische kaart.

Met zo'n Medische kaart kan je bij de apotheek en zorgverstrekkers (logopedist, opticien, vroedvrouw ...) terecht voor je dringende medische zorgen. Het OCMW betaalt dan de kosten van de dringende medische hulp aan de zorgverstrekker.

Hebt u recht op een Medische kaart?

Een maatschappelijk werker gaat na of je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
  • Je woont en verblijft in Sint-Pieters-Leeuw.
  • Je hebt onvoldoende financiële middelen.
  • Je ondertekent bij het sociaal onderzoek een ‘verklaring op eer’.

Als blijkt dat je een recht opent op een Medische kaart, dan krijg je onmiddellijk een voorlopige Medische kaart. Hiermee kan je al de meest dringende zorgen laten uitvoeren. Om de voorlopige Medische kaart te vervangen door een kaart van drie maanden, maakt de maatschappelijk werker met jou een afspraak om bij je thuis langs te komen voor een sociaal onderzoek. Breng zeker identiteitsbewijzen van jezelf en je gezinsleden mee, als je die nog hebt.