Nieuwkomers in Belgïe

Buitenlanders die langer dan drie maanden in België verblijven, zijn verplicht om zich in het vreemdelingenregister van de gemeente te laten inschrijven. Ze moeten dan over een reële verblijfplaats in Sint-Pieters-Leeuw beschikken. Bij de inschrijving leggen ze een aantal documenten voor, afhankelijk van de reden van verblijf in België.

We maken een onderscheid tussen volgende 4 categorieën van nieuwkomers:

1.  Buitenlandse student

Wat meebrengen als je een EU-burger bent:

 • nationaal paspoort of identiteitskaart;
 • zes pasfoto's;
 • bewijs van inschrijving afgeleverd door een onderwijsinstelling;
 • bewijs van bestaansmiddelen: studiebeurs of verbintenis tot ten laste neming: bijlage 32;
 • iedereen die zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het betalen van de kosten van verblijf, de gezondheidszorgen, de studie voor minstens een academiejaar en repatriëring van de student kan zo'n verbintenis ondertekenen. De bestaansmiddelen bewijs je met een loonfiche of andere documenten. Je kan bijlage 32 ook tekenen voor de totale duur van uw studies;
 • ziektekostenverzekering.

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent:

 • paspoort;
 • D-visum met een van de volgende codes: b1, b2, b3, b5, b6, b7, b8 of b9.

2.  Buitenlandse werknemer

Wat meebrengen als u een EU-burger bent:

 • nationaal paspoort of identiteitskaart;
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar;
 • werkgeversattest (bijlage 19 bis);
 • huwelijksakte als je getrouwd bent;
 • geboorteakten van de kinderen.

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent:

 • nationaal paspoort met D-visum;
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar;
 • arbeidskaart;
 • huwelijksakte als je getrouwd bent;
 • geboorteakten van de kinderen.

3.  Buitenlandse zelfstandige

Als EU-onderdaan mag je een zelfstandige activiteit uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als Belgen. Welke documenten dien je mee te brengen indien je EU-burger bent?

 • Bewijs aansluiting sociale verzekeringskas;
 • in bepaalde gevallen handelsregisternummer;
 • BTW-nummer.

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kan je bij de dienst Burgerzaken afhalen. Een aanvraag kost 125 euro. De beroepskaart wordt afgeleverd door een ondernemingsloket. Sommige buitenlanders zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën:

 • buitenlanders in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur;
 • onderdanen van een lidstaat van de europese economische ruimte en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen;
 • onderdanen van zwitserland;
 • echtgeno(o)t(e) van een belg;
 • door belgië erkende vluchtelingen.

4.  Verblijf in België omwille van een duurzame relatie

Wat meebrengen als u een EU-burger bent:

 • paspoort of identiteitskaart van de nieuwkomer;
 • uittreksel uit de geboorteakte van de nieuwkomer;
 • bewijs goed zedelijk gedrag nieuwkomer;
 • bewijs van ongehuwde staat van beide;
 • verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 88);
 • iedere belg of persoon die in belgië gevestigd is of gemachtigd is om er te verblijven voor meer dan drie maanden kan zo'n verbintenis ondertekenen. Je verbindt je er toe ten opzichte van de belgische staat, elk ocmw om de kosten van de gezondheidszorgen, het verblijf en de repatriëring van de samenwonende ten laste te nemen;
 • kopie identiteitskaart of verblijfskaart van de partner die al in belgië verblijft;
 • bewijs van inkomen van die partner;
 • bewijs dat er al een duurzame relatie was voor de binnenkomst;
 • zes pasfoto’s van de nieuwkomer

Binnen de zes maanden na deze inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd.

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent:

 • Paspoort met D-visum;
 • Zes pasfoto’s

Binnen de zes maanden na deze inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd.

Sociaal Huis

Fabriekstraat 1
1601 Ruisbroek
02 371 03 50
Openingsuren | !! ENKEL OP AFSPRAAK !!
ma
-
-
di
-
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-

OPGELET! Gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen werken we enkel op afspraak! Er kan een afspraak gemaakt worden via telefoon, via mail of aan het onthaal. We zijn telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag tot 12 uur.