Verblijf in België omwille van een duurzame relatie

Wat meebrengen als EU-burger:

 • paspoort of identiteitskaart van de nieuwkomer;
 • uittreksel uit de geboorteakte van de nieuwkomer;
 • bewijs goed zedelijk gedrag nieuwkomer;
 • bewijs van ongehuwde staat van beide;
 • verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 88);
 • Iedere Belg of persoon die in België gevestigd is of gemachtigd is om er te verblijven voor meer dan drie maanden kan zo'n verbintenis ondertekenen. Je verbindt je er toe ten opzichte van de Belgische staat, elk OCMW om de kosten van de gezondheidszorgen, het verblijf en de repatriëring van de samenwonende ten laste te nemen;
 • kopie identiteitskaart of verblijfskaart van de partner die al in België verblijft;
 • bewijs van inkomen van die partner;
 • bewijs dat er al een duurzame relatie was voor de binnenkomst;
 • zes pasfoto’s van de nieuwkomer.

Binnen de zes maanden na deze inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd.

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent:

 • paspoort met D-visum;
 • zes pasfoto’s.

Binnen de zes maanden na de inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd.