Op zoek naar werk

Traject naar werk - tewerkstelling art. 60

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Groep INTRO om begeleidingen van cliënten op te starten en verder op te volgen na tewerkstelling.

Wat

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.