Zorgloket

Het zorgloket is het verlengde van de permanentiemomenten van het sociaal huis in Ruisbroek en in het gemeentehuis, maar focust zich op inwoners met vragen over zorg en welzijn. Hun belangrijkste doelgroep zijn senioren (65+), personen met een beperking en mantelzorgers. Zij kunnen met al hun zorg- en/of hulpvragen terecht bij een maatschappelijk assistent tijdens de permanentiemomenten van het sociaal huis/OCMW, maar ook in het Woonzorgcentrum Zilverlinde en de verschillende dienstencentra kunnen mensen verder geholpen of indien nodig gericht doorverwezen worden. De centrumleidsters van de dienstencentra en de maatschappelijk assistente van het woonzorgcentrum (= rusthuis) Zilverlinde zitten regelmatig samen om elkaar op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun dienst en de zorg- en welzijnssector in het algemeen. Zij kunnen inwoners met vragen of problemen dan ook informeren over de verschillende mogelijkheden, rechten, tegemoetkomingen en premies waarop zij recht (kunnen) hebben.