Thuiszorgpremie

Een toelage wordt toegekend aan de inwoners van de gemeente die hun bejaarde, hulpbehoevende, mindervermogende, inwonende ouder, grootouder of familielid verzorgen. 

Bejaard in de betekenis van:

  • alle personen van minimaal 70 jaar en genietend van de voorkeurregeling;
  • diegenen die minstens 65 jaar oud zijn en hulpbehoevend door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

De toelage bedraagt 200 euro per 6 maanden indien één ouder/grootouder wordt opgevangen, 300 euro per 6 maanden indien beide ouders/grootouders worden opgevangen.  
 
De persoon voor wie de premie wordt aangevraagd moet gedomicilieerd zijn op het adres van de aanvrager en er ook daadwerkelijk verblijven. Bij twijfel stuurt het gemeentebestuur een controlearts.