Bijt in je vrije tijd

Met het project 'Bijt in je vrije tijd' wil de gemeente mensen die Nederlands leren, laten kennismaken met activiteiten van Nederlandstalige verenigingen. De verenigingen vormen de ideale oefenkans voor wie ook buiten de klas Nederlands wil oefenen.

Met het project werken we aan:

  1. toeleiding: we willen het contact tussen  vrijetijdsverenigingen en cursisten Nederlands bevorderen, zodat de cursisten de verenigingen beter leren kennen. De deelnemende verenigingen kiezen een activiteit, waar cursisten Nederlands aan kunnen deelnemen. Het zet de cursisten aan om zelf de stap te zetten naar de vereniging, zodat ze participeren aan het rijke sociale leven in Sint-Pieters-Leeuw.
  2. taalverwerving: elke keer dat cursisten Nederlands in contact komen met Nederlandstaligen is een kans om het Nederlands te oefenen.  Door dit project bieden we de cursisten een extra kans om buiten het klasverband hun Nederlands te oefenen.
  3. toegankelijkheid: de socio-culturele en vrijetijdsverenigingen staan stil bij het mondelinge en schriftelijke gebruik van het Nederlands in de vereniging. De centrale vraag is: hoe kunnen wij als Nederlandstaligen kansen bieden aan anderstaligen om hun Nederlands verder te ontwikkelen? Allerlei praktische tips worden op een interactieve manier verzameld.

De deelnemende verenigingen krijgen van het Agentschap Integratie en Inburgering (www.integratie-inburgering.be) praktische tips over hoe ze op een duidelijke manier in het Nederlands kunnen communiceren. Het Agentschap ontwikkelt methodieken om de activiteiten van de verenigingen te promoten in de klassen bij de cursisten Nederlands.