Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

Doelstelling adviesraad Ontwikkelingssamenwerking:

  • projectbegeleiding;
  • ondersteuning en voorbereiding van het mondiaal beleid;
  • adviezen formuleren voor keuze jaarlijks project Ontwikkelingssamenwerking, vastlegging criteria e.a.
  • brugfunctie naar de bevolking: onder meer door informatieverstrekking.

Jaarlijks wordt een bedrag voorzien voor één (of soms meerdere) specifiek project(en). De werkgroep bestudeert de ingediende aanvragen en adviseert het college van burgemeester en schepenen aangaande de keuze van het project.