12de editie van Ambacht in de Kijker

Ambacht in de kijker

De wedstrijd Ambacht in de Kijker staat open voor iedereen met een ondernemingsnummer, die een manuele ambachtelijke activiteit uitoefent en woonachtig is in België.

De nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker wil de ambachtssector promoten bij het grote publiek en jongeren warm maken voor deze sector.  De organisatie en haar talrijke publieke en private Vlaamse en Waalse partners selecteren 10 laureaten die over de hele lijn geslaagd zijn: de kwaliteit en originaliteit van hun product, hun parcours, hun management en marketing.

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis! Geïnteresseerde kandidaten dienen hun kandidatuur in te sturen. Het kandidatuurformulier, aan de hand waarmee kandidaten zich voorstellen, zijn/haar ambacht promoten en waarmee ze hun passie en vakmanschap delen, vindt u terug op de website www.ambachtindekijker.com.

De inschrijvingen lopen van 1 februari 2017 tot 15 maart 2017 en kunnen opgestuurd worden via email, info@ambachtindekijker.com.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden telefonisch via het nummer 02 500 50 76 of via mail info@ambachtindekijker.com.