Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar

De meeste mensen kennen wellicht de Aziatische hoornaar, de schadelijke wespensoort die recent heel wat media-aandacht kreeg. Het insect teistert Vlaanderen sinds 2017 en is bijzonder schadelijk voor ons bijenbestand. Europa beschouwt het dier als zorgwekkend en invasief. Wanneer dergelijke insecten zich te breed verspreiden, kan je ze niet meer uitroeien doch enkel de populatie inperken. Dat is wat ons tot op heden nog vrij goed lukt, mede dank zij het team gespecialiseerde brandweermensen dat zich toespitst op het opsporen en vernietigen van deze uitheemse soort.

Naast het verdelgen, zorgt het team ook voor het opsporen van bijkomende nesten en het melden van hun activiteiten op een platform dat de evolutie van de ontwikkeling van Aziatische hoornaars binnen Europa in kaart brengt.

Omdat het verdelgen van een nest Aziatische hoornaars niet zonder risico is (de dieren kunnen bijzonder agressief zijn en het zijn ook grote kleppers) en om de drempel naar het inzetten van de brandweer te verlagen, heeft het zonecollege van de brandweer beslist de verdelging van Aziatische hoornaars niet meer aan te rekenen.

Het is voor ons en voor ons bestand aan inheemse bijen en wespen, essentieel dat men elk nest dat verdacht is op Aziatische hoornaars meldt en laat vernietigen.

Hoe je een Aziatische hoornaar herkent, lees je op https://www.natuurpunt.be/pagina/de-aziatische-hoornaar. Het onderscheid tussen de onschadelijke Europese hoornaar en de Aziatische, is niet altijd makkelijk voor het niet-geoefend oog. Concreet kan je stellen dat, wanneer je merkt dat de wespen die rond een nest actief zijn, abnormaal groot lijken om “gewone” wespen te zijn, je wellicht met een hoornaarsoort te maken hebt. Blijf in dat geval uit de buurt en laat de identificatie over aan de mensen van ons gespecialiseerd team.

Een verdelging aanvragen doe je via ons e-loket op de website www.vlaamsbrabantwest.be door te klikken op het icoontje met de wesp.