De gemeentelijke basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw zoeken (kleuter)onderwijzer

De gemeentelijke scholen van Sint-Pieters-Leeuw zijn op zoek naar een:

(kleuter)onderwijzer (m/v)

Tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar 2020-2021 met mogelijkheid tot een eventuele verdere aanstelling in de gemeentelijke basisscholen.

 

Voorwaarden

Taalvoorwaarde
In het Vlaams onderwijs, moet je de onderwijstaal beheersen: het Nederlands.

Nationaliteitsvoorwaarde
Afkomstig zijn uit de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie.

Diploma
Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990.
Laatstejaarsstudenten hebben een attest van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat zij zullen deelnemen aan het eindexamen van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure & werfreserve

Indien je geschikt bevonden wordt voor een sollicitatiegesprek word je opgenomen in een lijst “beperkte procedure” die tot het einde van het schooljaar geldig blijft.

Ons aanbod

Mogelijkheid tot een aanstelling in het ambt van (kleuter)onderwijzer. Je wordt tewerkgesteld door het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw en wordt vergoed volgens de geldende barema’s. Daarnaast krijg je een tussenkomst voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer en een fietspremie.

 

Infobundel

Meer weten over de functie en de voorwaarden? Bel T 02 371 22 38 of mail onderwijs@sint-pieters-leeuw.be

Solliciteren

Vul het sollicitatieformulier hieronder digitaal in en laad je diploma/brevet/kwalificatie-attest of getuigschrift samen met je motivatiebrief op.
Heb je geen internet? Stuur het sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma en motivatiebrief op per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de dienst Onthaal. E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.

Personeelsdienst

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 62
Openingsuren
ma
-
di
-
op afspraak
wo
-
do
-
op afspraak
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen