Gebruik vuurwerk veilig!

vuurwerk

De jaarwisseling komt weer met rasse schreden dichterbij, voor vele feestvierders hèt moment bij uitstek voor het afsteken van (feest)vuurwerk. 

Wie bij de overgang van oud naar nieuw feestvuurwerk wil afsteken, mag dit niet doen zonder de uitdrukkelijke toelating van de burgemeester.
Aanvragen dienen ons ten laatste 16 december 2018 te bereiken. Laattijdige aanvragen zullen niet meer worden behandeld.

Voor meer informatie over alle veiligheidsmaatregelen, nuttige adressen en tips: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verknal-uw-feest-niet-gebruik

Denk aan het dierenwelzijn, en kies voor geluidsarm vuurwerk!